Om A-lotterierna

A-lotterierna har bedrivit framgångsrika lotterier sedan 1956. Våra ägare är Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (Socialdemokraterna) och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU). A-lotterierna är moderförening i koncernen och all lotteriverksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel och Nordic Lottery.

A-lotterierna värnar om att spelandet på våra lotterier ska ske under trygga och sunda förhållanden. Vi arbetar därför aktivt med spelansvar och förebyggande åtgärder. A-lotterierna är genom operatörsbolagen medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och Sveriges Allmännyttiga Lotterier (SVALO) och följer de principer och riktlinjer som föreningarna antagit i syfte att stärka konsumentskyddet och säkerställa en långsiktigt hållbar spel- och lotterimarknad.

2020-talet


2023 startar Kombispel världens första digitala spel som kombinerar ett lotteri med en frågesport: MiljonQuiz.

2021 firar Kombispel 65-årsjubileum.

2020 tar Nordic Lottery över hela driften av Landsbygdslotten (tidigare Landlotten) från LRF Media. Förmånstagare är Bygdegårdarnas Riksförbund.

 

2010-talet


2019 certifieras Kombispel och Nordic Lottery i enlighet med den nya spellagen. Sveriges första licens i kategorin "spel för allmännyttiga ändamål" tilldelas Synskadades Riksförbund och Sverige Dövas Riksförbund och deras lotteri Månadslotten.

2015 förvärvar Nordic Lottery det 100-åriga operatörsbolaget Lottericentralen med Datumlotteriet. Senare samma år lanseras Landlotten i samarbete med LRF Media till förmån för Bygdegårdarnas Riksförbund.

2014 förvärvar Nordic Lottery majoriteten i Ideella Spel med lotteriet Månadslotten. Senare samma år lanseras Guldkanten till förmån för SKPF.

2013 förvärvas operatörsbolaget Nordic Lottery som idag driver koncernens uppdragslotterier.

2012 lanseras Kombispel som gemensam avsändare för arbetarrörelsens lotterier. 

2011 avvecklas Spero Spel och all skraplottsverksamhet flyttas över till operatörsbolaget.


2000-talet


2009 skapas en kampanjlott i samarbete med Coop: Sommarlott.

2008 lanseras Motorlotteriet och Glädjelotten, och A-lotterierna får i uppdrag att driva PRO:s Rikslotteri Trippelskrapet.

2006 lanseras Drömresan™ (nuvarande Drömreselotteriet).

2003 utökas samarbetet med Miljonlotteriet och Spero Spel lanserar digitala skraplotter.

2002 lanseras ett butikssamarbete ihop med Miljonlotteriet och det gemensamma bolaget Spero Spel bildas.

2001 lanseras skraplotten Femman.


1990-talet


1999 lanseras Sveriges första bingosajt: Spela Allan i samarbete med Aftonbladet och PAF.

1991 lanseras Trippellotteriet.

1980-talet


1981 lanseras prenumerationslotteriet Kombilotteriet.

 

1970-talet


1973 lanseras den första femkronorslotten.

1970 lanseras Månadslotten, föregångaren till Kombilotteriet.

 

1960-talet


1965 lanseras både Kvicklotten och A-lotten.

 

1950-talet


1956 bildas Folkrörelsernas Lotteribyrå, och lotten A-lotteriet lanseras med en Volvo Amazon som högsta vinst.