Om A-lotterierna

A-lotterierna har bedrivit framgångsrika lotterier sedan 1956. Våra ägare är Sveriges Socialdemokratiska Arbetareparti (Socialdemokraterna) och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU). A-lotterierna är moderbolag i koncernen och all spelverksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel och Nordic Lottery.

Kombispel utvecklar och driver lotterier med Socialdemokraterna och SSU som förmånstagare. Den främsta produkten är Kombilotteriet som lanserades 1981 och som idag är ett av Sveriges största prenumerationslotterier. I Kombispels spelportfölj finns även skraplotten Glädjelotten och MiljonQuiz. 

Nordic Lottery utvecklar och driver lotterier på uppdrag av ideella organisationer. Bolaget ansvarar bland annat för driften av Trippelskrapet (PRO), Datumlotteriet (Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet) och Månadslotten (Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund). 

A-lotterierna värnar om att spelandet på våra lotterier ska ske under trygga och sunda förhållanden. Vi arbetar därför aktivt med spelansvar och förebyggande åtgärder. A-lotterierna är medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och följer de principer och riktlinjer som föreningen antagit i syfte att stärka konsumentskyddet och säkerställa en långsiktigt hållbar spelmarknad.

 

Mission

Tillsammans för en bättre tillvaro och ett samhälle med omtanke 

 

Vision

Nästa generations lotterier, stärkta förmånstagare, många vinnare