Om A-lotterierna

A-lotterierna har bedrivit framgångsrik lotteriverksamhet sedan 1956. Våra ägare är Sveriges socialdemokratiska arbetareparti (SAP) och Sveriges socialdemokratiska ungdomsförbund (SSU). A-lotterierna är moderbolag i koncernen och all spelverksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel och Nordic Lottery.

Kombispel utvecklar och driver lotterier med SAP och SSU som förmånstagare. Den främsta produkten är Kombilotteriet som lanserades 1981 och som idag är ett av Sveriges största prenumerationslotterier. I Kombispels spelportfölj finns även skraplotterna Femman och Glädjelotten. 

Nordic Lottery utvecklar och driver lotterier på uppdrag av ideella organisationer. Bolaget ansvarar bland annat för driften av Trippelskrapet (PRO), Datumlotteriet (Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet) och Månadslotten (Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund). 

För oss som folkrörelse är det väldigt viktigt med spelansvar och vi lägger stor vikt vid att spelandet hos oss ska ske under trygga och sunda förhållanden. A-lotterierna är medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och följer de principer och riktlinjer som föreningen antagit i syfte att stärka konsumentskyddet och säkerställa en långsiktigt hållbar spelmarknad.

 

Vision

A-lotterierna-koncernen erbjuder den bästa spelupplevelsen i Sverige.

 

Affärsidé

A-lotterierna-koncernen ska med fokus på kunden erbjuda spännande och underhållande spel på ett ansvarsfullt sätt. Verksamheten genererar ett betydande överskott över tid.