Vårt hållbarhetsarbete

A-lotterierna-koncernen och dess dotterbolag verkar på den svenska reglerade spelmarknaden och står under Spelinspektionens tillsyn. Vår affärsidé är att erbjuda spännande och underhållande lotterier på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill genom vårt CSR-arbete verka för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet inom företaget fokuserar på fem olika områden. 

 

Ansvarsfullt spelande

Spel ska vara förströelse, underhållning och spänning. Trots detta vet vi att spelandet ibland går till överdrift och skapar problem. A-lotterierna värnar ett ansvarsfullt spelande och arbetar för att begränsa riskerna för spelproblem. Vi erbjuder endast spelformer med låg risk för spelberoende. Det finns dock inga riskfria spel. Därför är det viktigt för oss att ta ett stor spelansvar och göra vad vi kan för att skydda våra spelare mot ett överdrivet spelande.

A-lotterierna verkar på den reglerade svenska spel- och lotterimarknaden och står under Spelinspektionens tillsyn. A-lotterierna är via operatörsbolagen medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och Sveriges Allmännyttiga Lotterier (SVALO) och följer branschens principer och riktlinjer. Det innebär att vi har spelansvar i fokus när vi utvecklar våra produkter och att vi har en ansvarsfull och måttfull marknadsföring. Alla som arbetar med våra produkter utbildas i spelansvar.  

 

Nöjda medarbetare 

A-lotterierna ska erbjuda en trygg och säker arbetsplats som utmärks av professionalitet, nytänkande och engagemang. Vi strävar efter att ständigt förbättra arbetsmiljön. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och en förutsättning för för att vi ska kunna behålla och stärka vår position på spelmarknaden. A-lotterierna har drygt 30 medarbetare inom koncernen.    

 

Pålitliga leverantörer 

A-lotterierna driver ett par lotterier som har premier och varuvinster som en viktig del av vinstplanen. Som inköpare måste vi göra vårt yttersta för att säkerställa att alla våra leverantörer och samarbetspartners är goda arbetsgivare som värnar mänskliga rättigheter och sunda arbetsvillkor. 

 

God affärsetik 

A-lotteriernas verksamhet ska drivas med god affärsetik. Vi strävar efter långsiktiga och sunda affärsrelationer som skapar värde för såväl kunder som förmånstagare. Vi har nolltolerans mot oetiska affärsmetoder. Mutor och bestickning får aldrig förekomma i våra affärsrelationer. A-lotteriernas verksamhet ska inte kunna utnyttjas för penningtvätt eller andra brott. Vår verksamhet och de lotterier vi driver står under Spelinspektionens tillsyn och är certifierade av ett ackrediterat organ. 

 

Hållbar miljö 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. A-lotterierna har som mål att minska koncernens påverkan på miljön och arbetar med följande fokusområden: lotterivinster, materialförbrukning, transporter och lokaler.