Vårt hållbarhetsarbete

A-lotterierna-koncernen och dess dotterbolag verkar på den svenska reglerade spelmarknaden och står under Spelinspektionens tillsyn. Vår affärsidé är att erbjuda spännande och underhållande spel på ett ansvarsfullt sätt. Vi vill genom vårt CSR-arbete verka för ett socialt, ekologiskt och ekonomiskt hållbart samhälle. Hållbarhetsarbetet fokuserar på följande områden. 

 

Ansvarsfullt spelande

Spel ska vara förströelse, underhållning och spänning. Trots detta vet vi att spelandet ibland går till överdrift och skapar problem. A-lotterierna värnar ett ansvarsfullt spelande och arbetar för att begränsa riskerna för spelproblem. Vi erbjuder endast spelformer med låg risk för spelberoende. Det finns dock inga riskfria spel. Därför är det viktigt för oss att ta ett stor spelansvar och göra vad vi kan för att skydda våra spelare mot ett överdrivet spelande.

A-lotterierna verkar på den reglerade svenska spelmarknaden och står under Spelinspektionens tillsyn. A-lotterierna är även medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och följer branschens principer och riktlinjer. Det innebär att vi har spelansvar i fokus när vi utvecklar våra produkter och att vi alltid följer gällande riktlinjer om en ansvarsfull marknadsföring. Alla som arbetar med våra produkter utbildas i spelansvar.  

 

Nöjda medarbetare 

A-lotterierna ska erbjuda en trygg och säker arbetsplats som utmärks av nytänkande och engagemang. Vi strävar efter att ständigt förbättra arbetsmiljön. Våra medarbetare är vår viktigaste resurs och en förutsättning för för att vi ska kunna behålla och stärka vår position på spelmarknaden. A-lotterierna har cirka 40 medarbetare inom koncernen.    

 

Pålitliga leverantörer 

A-lotterierna ska producera vinster på ett etiskt riktigt sätt. För oss är det viktigt att grundläggande mänskliga rättigheter, sunda arbetsförhållanden och en miljövänlig produktion respekteras. A-lotteriernas målsättning är att alla koncernens leverantörer och samarbetspartners är goda arbetsgivare som tar ett stort ansvar i dessa frågor.  

 

Hållbar miljö 

Klimatförändringarna är en av vår tids största utmaningar. A-lotterierna har som mål att minska koncernens påverkan på miljön och arbetar med följande fokusområden: lotterivinster, materialförbrukning, transporter, lokaler och tjänsteresor.         

 

Läs mer i A-lotteriernas CSR-policy.

CSR policy.pdf