Lotteriverksamheten

A-lotteriernas verksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel och Nordic Lottery. Kombispel utvecklar och driver lotterier med Socialdemokraterna och SSU som förmånstagare. Nordic Lottery med dotterbolag driver lotterier på uppdrag av andra allmännyttiga ideella organisationer. 

Kombispel

Kombispel driver lotterier med Socialdemokraterna och SSU som förmånstagare. Bolagets mest framgångsrika produkt är Kombilotteriet, med Drömreselotteriet, Motorlotteriet och Extralotteriet som tilläggsprodukter. Kombilotteriet startade 1981 och är idag ett väletablerat prenumerationslotteri. Kombispel administrerar, distribuerar och säljer även skraplotten Glädjelotten till förmån för Socialdemokraterna, SSU, STS och S-kvinnor. 2023 lanserades det revolutionerande online-lotteriet MiljonQuiz som kombinerar lotteri med frågesport.
Kombispel är ett helägt dotterbolag till A-lotterierna.

För mer information se Kombispel.se

Nordic Lottery

Nordic Lottery driver lotterier på uppdrag av ideella organisationer. Företaget är Sveriges ledande aktör inom uppdragslotterier. Nordic Lottery ansvarar för driften av Månadslotten (Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund), Datumlotteriet (Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet), Trippelskrapet (PRO), Guldkanten (SKPF) och Landsbygdslotten (Bygdegårdarnas Riksförbund). Även Guldlotten, som säljs i Guldfynds och Albrekts Gulds butiker till förmån för Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet, drivs av Nordic Lottery.
Nordic Lottery är ett helägt dotterbolag till A-lotterierna. 

För mer information se nordiclottery.se

Lotteriverksamheten i siffror

Kombispel driver lotterierna Kombilotteriet, Femman och Glädjelotten. 2022 var den samlade bruttoomsättningen i dessa lotterier 263 miljoner kronor. Nettoomsättningen, efter utbetalda lotterivinster, var nära 164 miljoner kronor.  

Nettoomsättning Kombispel (MSEK)

 

2016

2017

2018

2019

2020

2021

2022

Kombilotteriet

192

184

179

171

168

181

158

Femman och Glädjelotten

25 39

9

11

14

9

6

TOTAL NETTOOMSÄTTNING

217 223

188

182

182

190

164

Nordic Lottery driver sex olika lotterier på uppdrag av sju ideella organisationer. 2022 omsatte dessa lotterier totalt 255 miljoner kronor. Nettoomsättningen var 153 miljoner kronor. Överskottet i respektive lotteri går till den eller de allmännyttiga organisationer som innehar lotterilicensen.