Finansiell information

Kombispel driver lotterierna Kombilotteriet, Femman och Glädjelotten. 2019 var den samlade bruttoomsättningen i dessa lotterier 322 miljoner kronor. Nettoomsättningen, efter utbetalda vinster, var 182 miljoner kronor.  

Omsättning Kombispel (MSEK)

 

      2015 

        2016

     2017

     2018

     2019

Kombilotteriet

183

192

184

179

171

Femman och Glädjelotten

19

25

39

9

11

TOTAL NETTOOMSÄTTNING

202

217

223

188

182

Nordic Lottery driver åtta olika lotterier på uppdrag av sju ideella organisationer. 2019 omsatte dessa lotterier totalt 264 miljoner kronor. Nettoomsättningen var 151 miljoner kronor. Överskottet i respektive lotteri går till den eller de allmännyttiga organisationer som innehar lotterilicensen. Bland förmånstagarna finns bland annat Bröstcancerförbundet och Synskadades Riksförbund.