Finansiell information

Kombispel driver lotterierna Kombilotteriet, Femman och Glädjelotten. 2020 var den samlade bruttoomsättningen i dessa lotterier 303 miljoner kronor. Nettoomsättningen, efter utbetalda vinster, var 182 miljoner kronor.  

Nettoomsättning Kombispel (MSEK)

 

2016

        2017

     2018

     2019

     2020

Kombilotteriet

192

184

179

171

168

Femman och Glädjelotten

25 39

9

11

14

TOTAL NETTOOMSÄTTNING

217 223

188

182

182

Nordic Lottery driver åtta olika lotterier på uppdrag av sju ideella organisationer. 2020 omsatte dessa lotterier totalt 256 miljoner kronor. Nettoomsättningen var 150 miljoner kronor. Överskottet i respektive lotteri går till den eller de allmännyttiga organisationer som innehar lotterilicensen. Bland förmånstagarna finns bland annat Bröstcancerförbundet och Synskadades Riksförbund.