Finansiell information

Kombispel driver lotterierna Kombilotteriet, Femman och Glädjelotten. 2017 var den samlade bruttoomsättningen i dessa lotterier 387 miljoner kronor. Nettoomsättningen, efter utbetalda vinster, var 223 miljoner kronor.  

 

Lotteriomsättning Kombispel (MSEK)

 

      2015 

        2016

     2017

Kombilotteriet

183

192

184

Femman och Glädjelotten

19

25

39

TOTAL NETTOOMSÄTTNING

202

217

223

Nordic Lottery driver åtta olika lotterier på uppdrag av sju ideella organisationer. 2017 omsatte dessa lotterier totalt 295 miljoner kronor. Nettoomsättningen var 170 miljoner kronor. Överskottet i respektive lotteri går till den eller de allmännyttiga organisationer som innehar lotteritillståndet. Bland förmånstagarna finns bland annat Bröstcancerförbundet och Synskadades Riksförbund.

 

Se även A-lotteriernas årsredovisning 

Årsredovisning A-lotterierna 2017 (PDF)