Lotteriverksamheten

A-lotteriernas verksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel och Nordic Lottery. Kombispel utvecklar och driver lotterier med SAP och SSU som förmånstagare. Nordic Lottery med dotterbolag driver lotterier på uppdrag av  allmännyttiga ideella organisationer. 

Läs mer om bolagen och deras verksamhet nedan.

 

Kombispel

Kombispel driver lotterier med SAP och SSU som förmånstagare. Bolagets mest framgångsrika produkt är Kombilotteriet, med Drömreselotteriet och Motorlotteriet som en del av plattformen. Kombilotteriet startade 1981 och är idag ett väletablerat prenumerationslotteri. Det finns endast 225 000 lotter i lotteriet vilket gör chansen att vinna en miljon störst bland alla prenumerationslotterier i Sverige. Kombispel administrerar, distribuerar och säljer även skraplotter till förmån för Socialdemokratiska Arbetarpartiet, Socialdemokratiska ungdomsförbundet, S-kvinnor samt Socialdemokrater för Tro och Solidaritet. Vår produktportfölj består av Femman och Glädjelotten. 

För mer information se Kombispel.se

 

Nordic Lottery

Nordic Lottery driver lotterier på uppdrag av ideella organisationer. Företaget är tillsammans med dotterbolagen Lottericentralen, Ideella Spel och Spelparken Nordens ledande aktör inom uppdragslotterier. Nordic Lottery ansvarar för driften av Månadslotten (Synskadades Riksförbund och Sveriges Dövas Riksförbund), Datumlotteriet (Bröstcancerförbundet och Prostatacancerförbundet), Trippelskrapet (PRO), Guldkanten (SKPF) och Landlotten (Bygdegårdarnas Riksförbund). Nordic Lottery är ett helägt dotterbolag till A-lotterierna. 

För mer information se nordiclottery.se