Nordic Lottery

Nordic Lottery driver lotterier på uppdrag av ideella organisationer. Bolaget sköter idag driften av Trafiklotteriet med Nationalföreningen för trafiksäkerhetens främjande (NTF) som förmånstagare, Adresslotteriet med Läkarmissionen som förmånstagare, En chans på tusen med Motorförarnas Helnykterhetsförbund (MHF) som förmånstagare och Guldkanten med Svenska Kommunal Pensionärers Förbund (SKPF) som förmånstagare. Nordic Lottery är ett helägt dotterbolag till Kombispel.

För mer information se nordiclottery.se

 

Prenumerationslotterier


 Uppdragslotterier.jpg

 

 

Skraplotter


 NL-skraplotter.png