Lotteriverksamheten

A-lotteriernas verksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel och Nordic Lottery. Kombispel utvecklar och driver lotterier med SAP och SSU som förmånstagare. Nordic Lottery med dotterbolag driver lotterier på uppdrag av  allmännyttiga ideella organisationer. 

Läs mer om bolagen och deras verksamhet i menyn ovan.