Lotteriverksamheten

A-lotteriernas verksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel, Nordic Lottery, Lottericentralen och Ideella Spel. Kombispel driver lotterier med SAP och SSU som förmånstagare. Nordic Lottery och övriga dotterbolag driver lotterier på uppdrag av andra allmännyttiga ideella organisationer. 

Läs mer om bolagen och våra lotterier i menyn ovan.