Styrelse

 

Sten_Olsson.jpg   Roger_Berzell.jpg   siluett2015.jpg    

Sten Olsson (ordförande)
Konsult
Muneris Konsult

 

Roger Berzell
Partikassör
Socialdemokraterna

 

Andrea Törnestam 
Förbundssekreterare 
SSU

 


   

tommy_ohlstrom.jpg   berit_hogman.jpg   Samuel_Hedin.jpg   Eva_landberg.jpg

Tommy Ohlström
Förbundsdirektör
KF/Coop

 

Berit Högman
Vice gruppledare
Socialdemokraterna

 

Samuel Hedin
Chef Direktförsäljning
If Skadeförsäkring Företag

 

Eva Landberg
Bankdirektör
Swedbank