Finansiell information

Kombispel driver lotterierna Kombilotteriet, Femman och Glädjelotten. 2017 var den samlade bruttoomsättningen i dessa lotterier 387 miljoner kronor. Nettoomsättningen, efter utbetalda vinster, var 223 miljoner kronor.  

Lotteriomsättning Kombispel (MSEK)

 

  

       2015 

        2016 

      2017

         
Kombilotteriet   183 192 184
         
Femman och Glädjelotten   19 25 39
         
TOTAL NETTOOMSÄTTNING   202 217 223
         

Nordic Lottery driver tio lotterier på uppdrag av tio ideella organisationer. 2017 omsatte dessa lotterier totalt 295 miljoner kronor. Nettoomsättningen var 170 miljoner kronor. Överskottet i respektive lotteri går till den eller de allmännyttiga organisationer som innehar lotteritillståndet. Bland förmånstagarna finns bland annat Läkarmissionen, Bröstcancerförbundet och Synskadades Riksförbund.

 

Se även A-lotteriernas årsredovisning 

Årsredovisning A-lotterierna 2016 (PDF)