Finansiell information

Kombispel driver lotterierna Kombilotteriet, Femman och Glädjelotten. 2016 var den samlade bruttoomsättningen i dessa lotterier 385 miljoner kronor. Nettoomsättningen, efter utbetalda vinster, var 217 miljoner kronor.  

Lotteriomsättning Kombispel (MSEK)

 

  

       2014 

        2015 

      2016

         
Kombilotteriet   221 183 192
         
Femman och Glädjelotten   23 19 25
         
TOTAL NETTOOMSÄTTNING   244 202 217
         

Nordic Lottery driver tio lotterier på uppdrag av tio ideella organisationer. 2016 omsatte dessa lotterier totalt 264 miljoner kronor. Nettoomsättningen var 155 miljoner kronor. Överskottet i respektive lotteri går till den eller de allmännyttiga organisationer som innehar lotteritillståndet. Bland förmånstagarna finns bland annat Läkarmissionen, Bröstcancerföreningarnas Riksorganisation och Synskadades Riksförbund.

 

Se även A-lotteriernas årsredovisning 

Årsredovisning A-lotterierna 2015 (PDF)