Om A-lotterierna

A-lotterierna har bedrivit framgångsrik lotteriverksamhet sedan 1956. Våra ägare är Socialdemokratiska Arbetarepartiet (SAP) och Sveriges Socialdemokratiska Ungdomsförbund (SSU). Sedan 2012 är A-lotterierna moderbolag i koncernen och all spelverksamhet bedrivs av operatörsbolagen Kombispel, Nordic Lottery, Lottericentralen och Ideella Spel.

Kombispel bedriver lotterier med SAP och SSU som förmånstagare. Den främsta produkten är Kombilotteriet som är det prenumerationslotteri i Sverige som erbjuder störst chans att bli miljonär. I Kombispels spelportfölj finns även skraplotterna Femman och Glädjelotten. Nordic Lottery driver lotterier på uppdrag av ideella organisationer. Bolaget ansvarar bland annat för driften av Läkarmissionens Adresslotteriet, SKPF:s Guldkanten och MHF:s En chans på tusen.

För oss som folkrörelse är det väldigt viktigt med spelansvar och vi lägger stor vikt vid att spelandet hos oss ska ske under trygga och sunda förhållanden. A-lotterierna är medlem i Spelbranschens Riksorganisation (SPER) och följer de principer och riktlinjer som föreningen antagit i syfte att stärka konsumentskyddet och säkerställa en långsiktigt hållbar spelmarknad.

 

Vision

A-lotterierna-koncernen erbjuder den bästa spelupplevelsen i Sverige

 

Affärsidé

A-lotterierna-koncernen ska med fokus på kunden erbjuda spännande och underhållande spel på ett ansvarsfullt sätt. Verksamheten genererar ett betydande överskott över tid.